POPIS ŘEŠENÍ

 • Automatický kotel na dřevní štěpky, který kromě tepla produkuje elektřinu.
 • Jediný KOTEL na trhu, který generuje finanční výnosy.
 • Realizace projektu vede k BEZPEČNOSTI dodávky elektřiny a tepla s NÁVRATNOSTÍ investice do celého zařízení.
 • Oproti výrobě elektřiny pomocí benzínového/naftového generátoru ZÁSADNÍ finanční úspory.

 

 

JAK TO FUNGUJE

 • Zařízení pracuje s tzv. organickým Rankinovým cyklem.
 • Jde o „malou verzi“ klasické elektrárny s výhodnějším pracovním médiem.

PRO TY, KTEŘÍ HLEDAJÍ

 • BEZPEČNOST – Bezpečnou dodávku elektřiny a tepla za všech okolností.
 • NEZÁVISLOST – Maximální nezávislost na vnějších dodavatelích energií.
 • SMYSLUPNOST – Maximálně odpovědné využití dostupných přírodních zdrojů.

 

 

ZEJMÉNA PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ

 • DŘEVNÍ SUROVINY, ideálně dřevní štěpky za příznivou cenu.
 • PROBLÉMY SE ZÁSOBENÍM ELEKTŘINOU v nouzových stavech – je potřeba zabezpečit nouzovou výrobu elektřiny nebo zálohu pro časté výpadky elektrizační soustavy.
 • DLOUHODOBOU, ideálně celoroční poptávku po teple. Není podmínkou, ale významně ovlivňuje ekonomiku provozu.