Zařízení WAVE pracuje na principu organického Rankinova cyklu, což je podobný způsob, který využívají klasické parní elektrárny s tím rozdílem, že místo vody je použita organická látka. Díky tomu je možné pracovat s výrazně nižšími tlaky i teplotami a vyvinout zařízení velmi malých elektrických výkonů v řádech jednotek kW.

Všechny klíčové komponenty technologie WAVE byly vyvinuty speciálně pro aplikaci na mikroelektrárnu, nejedná se o deriváty stávajících elektrárenských komponent. To je velmi důležité, protože velké technologie lze jen velmi omezeně miniaturizovat, rozhodně ne za přijatelné výrobní náklady.

Naše technologie je od počátku vyvíjena s důrazem na budoucí nízké výrobní náklady při zahájení sériové výroby. Oproti konkurenci využíváme tzv. lamelový expandér, který je řádově jednodušší než běžně používané turbíny nebo šroubové expandéry.

Vyvinuli jsme speciální typ výměníku, který umožňuje velmi snadné a efektivní automatické čištění.